Latest Entries »


โครงงานสีย้อมจากธรรมชาติ
ผู้จัดทำ:นางสาวภัทราวริน เขียวหนู
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามการทำโครงงาน
1.เราสามารถนำส่วนใดของพืชมาใช้ในการทำสีย้อมได้บ้าง
2.ขั้นตอนการทำสีย้อมต้องใช้เวลาในการทำนานเท่าใด
ที่มาของโครงงาน:การนำเอาส่วนต่างๆของต้นไม้นำมาสกัดทำเป็นสีย้อมผ้า
จุดประสงค์การทำโครงงาน:1. บอกองค์ประกอบและความเป็นมาของสีย้อมผ้าได้
2. บอกชนิดและคุณสมบัติของสารทำปฏิกิริยาที่ใช้ในการย้อมผ้าได้
3. อธิบายวิธีเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาทำผ้ามัดย้อมได้
4. บอกขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมได้
5. ปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมได้ตามขั้นตอนอย่างประหยัด และปลอดภัย
6. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม รักและภูมิใจงานด้านศิลปะ งานเพื่อสังคม

โฆษณา

การสร้างภาพยนตร์ด้วยสี่ขั้นตอนง่ายๆ
ขั้นที่ 1: นำรูปภาพและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
ในขั้นแรก คุณจำเป็นต้องนำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้ามีรูปภาพและวิดีโออยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณพร้อมแล้วสำหรับขั้นที่สอง)
วิธีการยอดนิยมในการนำรูปภาพและวิดีโอไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณมีสองวิธีการดังต่อไปนี้
• นำเข้าแฟ้มรูปภาพและวิดีโอจากกล้องดิจิทัล กล้องวิดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB จากนั้นให้นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
• นำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) ของคุณโดยตรง วิธีนี้คือสิ่งที่คุณควรทำหากคุณบันทึกช่วงเวลาวันหยุดของครอบครัวเก็บไว้ และต้องการมีภาพวิดีโอไว้บนคอมพิวเตอร์และตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการออก
เมื่อต้องการเริ่มต้นนำเข้ารูปภาพและวิดีโอใน Windows Live Movie Maker คลิกปุ่ม Movie Maker แล้วคลิก นำเข้าจากอุปกรณ์

แก้ไขได้โดยไม่ต้องกังวล
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงใน Windows Live Movie Maker แฟ้มต้นฉบับจะไม่เปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นจึงน่าจะลองทำอย่างอื่นเมื่อคุณสร้างภาพยนตร์ของคุณ ไม่ต้องกังวลไป แฟ้มรูปถ่ายและวิดีโอต้นฉบับจะปลอดภัย
ขั้นที่ 2: เริ่มการแก้ไข
หลังจากคุณมีแฟ้มอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว คุณพร้อมที่จะเริ่มการแก้ไขได้
เพิ่มรูปภาพและวิดีโอลงในโครงการของคุณใน Windows Live Movie Maker รูปภาพและวิดีโอจะปรากฏบนกระดานเรื่องราวโดยอัตโนมัติ จังหวะนี้คือจังหวะที่เหมาะสมที่จะเพิ่มเพลงลงไปด้วย ทุกอย่างที่ปรากฏบนกระดานเรื่องราวจะอยู่ในภาพยนตร์ขั้นสุดท้ายของคุณ เพิ่มรูปภาพและวิดีโอ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม คลิก เพิ่มรูปภาพและวิดีโอ
ตัดแต่งและจัดเรียงรายการบนกระดานเรื่องราว หลังจากนั้น ให้ตัดแต่งวิดีโอบนกระดานเรื่องราว เพื่อซ่อนวิดีโอในส่วนที่คุณไม่ต้องการให้แสดงในภาพยนตร์ขั้นสุดท้ายของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายรายการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดโดยการลากรายการ หรือแยกวิดีโอออกเป็นสองส่วน เมื่อต้องการตัดแต่งวิดีโอ ให้ไปที่ส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการแสดงในภาพยนตร์ของคุณ จากนั้นภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข คลิก กำหนดจุดเริ่มต้น หรือ กำหนดจุดสิ้นสุด (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มต้นหรือหยุดการเล่นที่จุดไหน)

ขั้นที่ 3: เพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ และข้อความ
ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะนำภาพยนตร์ของคุณเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปด้วยการเพิ่มลักษณะเฉพาะแบบพิเศษที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ เช่น ช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ และข้อความ
ช่วงการเปลี่ยนภาพ หากต้องการทำให้ภาพยนตร์ของคุณเล่นได้อย่างต่อเนื่องเมื่อภาพวิดีโอหรือรูปภาพหนึ่งสิ้นสุดและภาพวิดีโอหรือรูปภาพอีกภาพหนึ่งเริ่มต้นขึ้น ให้เพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างรูปภาพ วิดีโอและชื่อเรื่องบนกระดานเรื่องราว มีช่วงการเปลี่ยนภาพแบบต่างๆ มากกว่า 60 แบบใน Windows Live Movie Maker ให้เลือกใช้ ลองสำรวจและใช้ช่วงการเปลี่ยนภาพที่ดูเหมาะสมกับคุณที่สุด เมื่อต้องการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ คลิกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ จากนั้นบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ช่วงการเปลี่ยนภาพ คลิกช่วงการเปลี่ยนภาพ
การเลื่อนและย่อ/ขยายและลักษณะการแสดงผลอื่นๆ คุณอาจต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษบางอย่างลงในวิดีโอและรูปภาพที่อยู่บนกระดานเรื่องราวที่จะทำให้ภาพยนตร์ออกมาในแบบที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มหนึ่งในลักษณะพิเศษขาวดำลงในรูปภาพและวิดีโอ เพื่อให้ภาพยนตร์ของคุณดูเป็นอดีตหรือดูน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ถ้าคุณต้องการแสดงภาพระยะใกล้ของดาราในภาพยนตร์ของคุณ ให้เพิ่มลักษณะพิเศษการเลื่อนและย่อ/ขยายไปยังรูปภาพ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถใช้ลักษณะพิเศษหลายๆ อย่างและความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง เพื่อให้ได้ภาพยนตร์ในแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะการแสดงผลลงในรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการ บนแท็บ ลักษณะการแสดงผล ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษ คลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการนำไปใช้
ชื่อเรื่อง คำบรรยายประกอบ และรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องไว้ในตอนเริ่มต้นภาพยนตร์ ซึ่งให้ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับภาพยนตร์ของคุณ เช่น เวลาที่สร้าง สถานที่สร้าง และเรื่องราว ถ้าคุณมีวิดีโอหรือรูปภาพที่คุณต้องการจะใส่คำอธิบายด้วยตัวของคุณเอง ให้เพิ่มคำบรรยายประกอบ และในขั้นสุดท้าย อย่าลืมเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องไว้ในตอนท้ายภาพยนตร์ เพื่อบอกให้ผู้ชมทราบถึงชื่อผู้สร้างและนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ (เช่นเดียวกับที่คุณเห็นในโรงภาพยนตร์และบนดีวีดี) เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่อง คำบรรยายประกอบ หรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิกตัวเลือกข้อความตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้นใส่ข้อความที่คุณต้องการ
คุณสามารถแสดงตัวอย่างโครงการของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกที่ปุ่ม เล่น ภายใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างใน Windows Live Movie Maker

ขั้นที่ 4: เผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณและแบ่งปันกับผู้อื่น
เมื่อคุณรู้สึกพึงพอใจกับโครงการของคุณแล้ว คุณพร้อมที่จะบันทึกเป็นภาพยนตร์ และแบ่งปันกับเพื่อนๆ ครอบครัว หรือกับคนทั้งโลกได้หากคุณต้องการ คุณสามารถแบ่งปันภาพยนตร์ของคุณได้ในหลายๆ วิธี เช่นการเผยแพร่ในเว็บไซต์ (เช่น YouTube) การเขียนลงดีวีดีเพื่อดูบนทีวี (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานรุ่นใดรุ่นหนึ่งของ Windows ดังต่อไปนี้ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate edition) หรือการส่งผ่านทางอีเมล หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีในภายหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกภาพยนตร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมเล่นสื่อ เช่น Windows Media Player เพื่อดูภาพยนตร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์
ที่มา http://windows.microsoft.com/th-TH/windows7/Make-a-movie-in-four-simple-steps

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!