สรุปผลการศึกษา
จากที่เราได้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการย้อมผ้าแล้ว เราได้นำผ้าที่จัดเตรียมไว้มาย้อมแล้วได้ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งเราสามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายและเป็นของฝากได้ แล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยเพราะ สีที่เราใช้เราสามารถผลิตขึ้นมาใช้เองได้และหาได้ง่ายในท้องถิ่นของเรา

Advertisements