อ้างอิง
http://www.oknation.net/blog/kidkids/2009/08/21/entry-5
บทความ-รูปภาพบางส่วน จาก หนังสือ ผ้าล้านนา ยวน ลื้อ ลาว โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, แพทรีเซีย, แน่นหนา
http://sites.google.com/site/kobfabiz/kar-yxm-si-thrrmchati-cak-wasdu-tang
ความรู้จากหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ – 209 แปรรูปสินค้าเกษตร – วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล : ชื่อ – นามสกุล: คุณสมภาร จันทร์ไทย อายุ: 50 ปี
ที่อยู่: 78 หมู่ที่7 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : รักบ้านเกิด.คอม
http://www.lakbankerd.com
http://vorabhasd.co.th/Adv_History.htm
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23
• นางวิยดา เทพหัตถี
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=1432

Advertisements